CzechFibre

Podmínky ochrany osobních údajů GDPR

Základní informace

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je CzechFibre, spol. s.r.o., se sídlem Purkyňova 74/2, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 07859074, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 308846 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce:

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů prosím využijte následující kontaktní informace:

 E-mail: czechfibre@czechfibre.cz

Telefon: + 420 482 319 085, + 420 739 021 806

 Má společnost CzechFibre pověřence pro ochranu osobních údajů?

Ne, společnost CzechFibre nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 Co je osobní údaj?

 Osobním údajem se rozumí veškerá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 Jaké osobní údaje zpracováváme?

 Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb, nejčastěji se jedná o údaje získané skrze poptávkový formulář. Tento formulář obsahuje následující pole:

 • Povinná pole, která jsou nutná pro následné zpracování objednávky. Jedná se o jméno, příjmení a e-mail.

 Osobní údaje třetích osob, které nám poskytnete

 Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme automaticky

 Při návštěvě naší webové stránky o vás můžeme shromažďovat určité informace, jako například vaši IP adresu, nastavení prohlížeče, které nám pomáhá určit jaký jazyk preferujete, navštívené stránky včetně data a času návštěvy, na jaké odkazy klikáte, díky kterým vám můžeme upravit obsah, tak aby byl pro vás zajímavější a nabízeli jsme vám produkty a obsah, který oceníte.

 Cookies

 Automaticky zpracováváme i cookies. Co jsou to cookies a jak je využíváme pro lepší funkčnost našeho webu se dozvíte na samostatné stránce Zásady používání souborů cookie.

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?

 Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:

 • Zpracování objednávky: primárně vaše osobní údaje zpracováváme za účelem následného zpracování objednávky na základě poptávkového formuláře. 
 • Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše osobní údaje. 
 • Marketingová činnost:
 • E-mail marketing: veškerá obchodní sdělení formou e-mailu vám zasíláme pouze na základě vašeho souhlasu nebo našeho oprávněného zájmu na základě vzniku obchodního vztahu. Z odběru těchto sdělení se můžete kdykoliv odhlásit přímo v marketingovém sdělení nebo nás kvůli odhlášení můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese czechfibre@czechfibre.cz
 • Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašeho chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží. Na určitých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. 
 • Zákonná nařízení: některé vaše osobní údaje jsme povinni evidovat ze zákona. Jedná se především o údaje svázané s kupními smlouvami a další tomuto podobné, kvůli případným kontrolám prováděnými orgány veřejné moci a dalších oprávněných důvodů.

Na jakých právních podkladech zpracováváme vaše osobní údaje?

 Zpracování objednávky

 Abychom byli schopni úspěšně zpracovat vaši objednávku, potřebujeme k tomu vaše osobní údaje, které jsou popsané v sekci “Jaké osobní údaje zpracováváme?” včetně výčtu o jaké údaje konkrétně jde.

 Oprávněný zájem

Dále zpracováváme vaše údaje na základě oprávněného zájmu, abychom mohli zlepšovat naše služby lépe je cílit a nabízet vám relevantnější obsah. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

 Získaný souhlas

Abychom vám mohli zasílat obchodní sdělení (e-mail marketing), musíme tak činit na základě vašeho uděleného souhlasu. Výjimku umožňuje případ, kdy jste u nás provedli nákup, jelikož na základě něj máme oprávněný zájem vám tyto sdělení posílat. Samozřejmě máte právo se z těchto sdělení odhlásit, a to přímo v obchodním sdělení (e-mailu) nebo prostřednictvím emailu na adresu czechfibre@czechfibre.cz.

 V případě, že nám poskytnete souhlas mimo objednávku, máte také samozřejmě právo kdykoliv jej odebrat, a to stejným způsobem, který je výše uveden.

 Předávání osobních údajů třetím subjektům

 Vaše osobní údaje nepředáváme třetím subjektům.

 Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?

 Vaše osobní údaje nepředáváme do zemí, které nejsou součástí Evropské Unie, resp. Evropského hospodářského prostoru, a které by tak nemusely poskytovat odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.

 Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme?

 Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je společnost CzechFibre povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, po kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Osobní údaje rozdělujeme do dvou skupin, dle kterých se určuje i doba jejich uchování.

 • Povinné: jedná se o údaje, u kterých nám nařizuje zákon, jak dlouho je musíme mít uschované. Tyto údaje nelze vymazat ani na vaši žádost. Jedná se především o údaje vázané s kupní smlouvou (např. u daňových dokladů je tato doba stanovena na nejméně 10 let). V rámci možnosti plnit vaše požadavky a poskytovat vám kvalitní zákaznickou podporu si necháváme i vaše kontaktní údaje do uzavření smluvního vztahu, a to do doby vypršení záruky vámi zakoupeného zboží.
 • Nepovinné: jedná se o údaje, které nám slouží pro zlepšování služeb, cílení našich sdělení apod. V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním. O vymazání těchto údajů máte kdykoliv právo zažádat. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů tato data automaticky mažeme.

 Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

 Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat).

 Zpracování vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje vám poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. Pokud nám váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

 Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje?

 Osobní údaje a nasbíraná data primárně ukládáme na našich serverech, které jsou přiměřeně zabezpečeny. Průběžně toto zabezpečení vylepšujeme a přístup k těmto datům neustále monitorujeme. Veškerá komunikace mezi vaším zařízením a našimi webovými servery je šifrovaná. Hesla k uživatelským účtů ukládáme v šifrované podobě, a tedy i v případě prolomení přístupu do naší databáze, nebude mít útočník vaše heslo v čitelné podobě.

  

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

 Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

 • Právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme: máte právo po nás žádat seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tento seznam vám můžeme vygenerovat po řádném ověření vaší totožnosti. Pokud o něj máte zájem, zašlete váš požadavek na e-mailovou adresu czechfibre@czechfibre.cz
 • Právo na opravu osobních údajů: pokud zjistíte, že evidujeme o vás osobní údaje, které nejsou správně, máte právo po nás žádat opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. Opět nás stačí kontaktovat na e-mailové adrese czechfibre@czechfibre.cz
 • Právo na výmaz osobních údajů: máte právo požádat o vymazání všech osobních informací, které o vás zpracováváme, vyjma těch, jejichž uchování nám nařizuje zákon, nebo tyto informace slouží k plnění dosud neuzavřené kupní smlouvy a bez těchto dat bychom nebyli schopni úspěšného uzavření docílit. O výmaz osobních údajů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese czechfibre@czechfibre.cz
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: nemáte-li zájem o vymazání osobních údajů, ale pouze o dočasné omezení zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese czechfibre@czechfibre.cz a požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. 
 • Právo vznášet námitky proti zpracování osobních údajů: pokud máte pocit, že některé osobní údaje zpracováváme neoprávněně, můžete proti tomuto jednání vznést námitku. Některé údaje zpracováváme v rámci našeho oprávněného zájmu a rádi vám tyto důvody upřesníme, stačí nám napsat na e-mailovou adresu czechfibre@czechfibre.cz a upřesnit jaké nasbírané údaje po nás žádáte obhájit. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, potom zpracování na základě vaší námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. 
 • Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů: veškeré námitky či dotazy ohledně ochrany osobních údajů můžete posílat přímo nám, abychom vám mohli poskytnout okamžitou pomoc či podporu ve vaší věci řešení. Stačí nám napsat na e-mail czechfibre@czechfibre.cz. Dále máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů. 
 • Právo na odvolání souhlasu: váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu: czechfibre@czechfibre.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech). 

Závěrečná ustanovení

 Odesláním vyplněného poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 Jsme oprávněni tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejníme na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. února 2020

CzechFibre, spol. s r. o.
Hejnická 744
464 01  Raspenava

IČO: 07859074
DIČ: CZ07859074
ISO 9001