CzechFibre

Naplňování charakteristik sociálního podniku

Společenská prospěšnost v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce.
Jedním z hlavních cílů společnosti je vytváření a udržení pracovních míst pro osoby se sociálním a zdravotním znevýhodněním.

Zaměstnávání min. 30 % osob znevýhodněných na trhu práce, kterými jsou osoby se zdravotním postižením (OZP).
Náš podnik je zaměřen na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP), podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je uznán jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce.

Integrace a rozvoj zaměstnanců znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím personálních a integračních nástrojů, které umožňují zaměstnanci výkon pracovní činnosti a zároveň přispívají k řešení jeho individuálních specifických potřeb (např. individuální plány rozvoje zaměstnanců).
Pro naše zaměstnance pravidelně zajišťujeme zvýšení kvalifikace prostřednictvím různých druhů vzdělávání, které jsou realizovány na základě individuálního plánu a konzultací s konkrétním zaměstnancem.

 

Zapojování zaměstnanců a členů do směřování podniku na základě vypracované strategie.
Průběžně jsou realizovány strategické porady se všemi zaměstnanci k dalšímu směřování strategie rozvoje podniku. Pravidelně je prováděno zjišťování spokojenosti zaměstnanců a se zjištěnými výsledky je nadále pracováno v naší strategii rozvoje.

Reinvestice min. 51 % zisku do rozvoje sociálního podniku a nebo do naplnění jeho společenské prospěšnosti.
Provozní zisk plánujeme reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance

Nezávislost v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích.
Nezávislost v manažerském rozhodování je zajištěna třemi jednateli, kteří rozhodují a řídí firmu.

Lokalizace, podpora místní ekonomiky a spolupráce s místními aktéry.
Naše firma spolupracuje s FOKUS Liberec o.p.s.

Environmentální zodpovědnost ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování.
Podnik má formulované zásady environmentálně šetrného podnikání, tzn. že při veškerých svých činnostech se společnost snaží co nejméně zatěžovat životní prostředí, chovat se jako dobrý hospodář v souladu s udržitelným rozvojem. Tyto zásady naplňujeme v praxi například skutečností, že náš vozový park postupně přechází na bateriový pohon, který je šetrný k životnímu prostředí.

Náhradní plnění

CzechFibre, spol. s r. o.
Hejnická 744
464 01  Raspenava

IČO: 07859074
DIČ: CZ07859074
ISO 9001