CzechFibre

Náhradní plnění v praxi

Většině zaměstnavatelů ukládá zákon o zaměstnanosti zaměstnávat ve své společnosti zaměstnance se zdravotním postižením. Ne v každé firmě je to ale samozřejmě možné. Zaměstnavatel, který nezaměstnává dostatečný počet osob se zdravotním znevýhodněním, musí odvádět pokuty Úřadu práce, že nesplňuje tuto zákonem danou podmínku. Těmto pokutám se však může vyhnout nebo je snížit, jestliže odebírá materiál a služby od firem, které zaměstnávají více než 50 % zaměstnanců (v přepočteném stavu) se zdravotním znevýhodněním a mohou tak poskytovat tzv. „náhradní plnění“.

Objemem plateb za výrobky a služby odebrané ve sledovaném roce ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství zaměstnavatel nahrazuje jednu osobu se zdravotním postižením, kterou by měl ze zákona zaměstnávat.

Jak zákon funguje v praxi:

Novela zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., dle § 81 odst. 1) s platností od 1. 1. 2005 stanovuje, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více jak 25 zaměstnanců je povinen zaměstnávat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením. Pro správné určení celkového počtu zaměstnanců a zaměstnanců se zdravotním postižením je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

Do plnění povinného podílu je možno započítat maximálně jen takový počet zaměstnanců, který bude potvrzen firmou zaměstnávající osoby se zdravotním postižením (viz § 18 vyhl. č. 518/2004 Sb.).

  V případě zájmu o Náhradní plnění nás neváhejte kontaktovat

  ZDE

  CzechFibre, spol. s r. o.
  Hejnická 744
  464 01  Raspenava

  IČO: 07859074
  DIČ: CZ07859074
  ISO 9001